હેલ્ધી અને સ્વાદિષ્ટ ગ્રીન ઢોકળા ।। Healthy Green Peas Dhokla Recipe

હેલ્ધી અને સ્વાદિષ્ટ ગ્રીન ઢોકળા ।। Healthy Green Peas Dhokla Recipe

હેલ્ધી અને સ્વાદિષ્ટ ગ્રીન ઢોકળા ।। Healthy Green Peas Dhokla Recipe

Ingredients(સામગ્રી):
130 gram green peas (લીલા વટાણા)
100 gram chickpea flour (ચણાનો લોટ)
1/4 cup sugar (ખાંડ)
1/2 cup coriander leaves (કોથમીર)
1/2 t/spoon lemon salt (મીઠું)
1/4 t/spoon cooking soda (ખાવા નો સોડા)
1/2 t/spoon mustard seeds (રાઈ દાણા)
1/4 t/spoon cumin seeds (મેથીદાણા)
1/2 t/spoon sesame seeds (તલ)
2 pcs of green chilies (લીલા મરચા)
1 inch ginger (આદુ)
curry leaves (મીઠો લીમડો)
pinch of hing powder (હિંગ પાવડર)
1 t/spoon cooking oil (ખાવાનું તેલ)

LIKE SHARE SUBSCRIBE

Hey friends
You are most welcome on my cooking channel
Friends, Cooking is my passion and I love to prepare variety of dishes by myself .This channel contains videos on all Indian recipes including Punjabi, South Indian, Indo-Chinese, Gujarati, Rajasthani, Bengali, Hydrabadi. Recipes on this channel are very easy to follow especially for newbies, beginners and bachelors. Recipes on this channel can be made using ingredients easily available in home. Recipes from all categories will be available like Veg, Deserts, Sweets, and Cakes. I hope you will enjoy watching videos on this channel and learning to cook new recipes.
So prepare delicious food at home by following step by step procedures shown in these videos and serve hygienic food to your beloved family members.
If you like my recipes please subscribe to my channel by clicking subscribe button and press bell icon button to get notification of my new videos
To watch all recipes In Hindi You can check my Other Channel “Alka’s Veg Kitchen ”

#AlkaSorathia
#Cooking
#Recipes
#Indian
#Gujarati
__
Copyright Disclaimer
__

The Purpose Behind This Video Is Education, There Is Not Any Kind Of Other Intense. Images, Sound, Music, etc Used Fair In Videos For Education Purpose Only.

All Video Rights Received ©Alka Sorathia.

All Content Used Is Copyright To Alka Sorathia
Use or Commercial Display Or Editing Of The Content Without Proper Authorization Is Not Allowed

Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.

Free Tips Here
Get the latest tips first.
We respect your privacy.
Free Healthy Food Tips
Get The Latest Tips Here.
We respect your privacy.

For Lunch

Advertise Here

For Lunch

For Kids

Advertise Here